Eszkola

Wodorotlenki i ich nazewnictwo definicja i właściwości

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wodorotlenki to związki, w skład których wchodzi atom metalu oraz jedna bądź kilka grup wodorotlenowych. Wzór ogólny wodorotlenków możemy zapisać w sposób następujący:
Wodorotlenki i ich nazewnictwo                                                 
Grupa wodorotlenowa OH ma zawsze wartościowość I, a zatem n przyjmuje wartość wartościowości metalu, który tworzy dany wodorotlenek.

Wodorotlenki metali są ciałami stałymi o różnej rozpuszczalności w wodzie. Bardzo dobrze rozpuszczalne są wodorotlenki litowców czyli pierwiastków z pierwszej grupy układu okresowego, słabo rozpuszczalne – wodorotlenki wapniowców, zaś wszystkie pozostałe związki tego typu wykazują bardzo słabą rozpuszczalność w wodzie.     

Nazwy wodorotlenków tworzy się w ten sposób, że po słowie „wodorotlenek” dodaję się nazwę metalu, który go tworzy. Spróbujmy zatem zapisać wzorami (sumarycznym i strukturalnym) wodorotlenek składający się z grupy wodorotlenowej oraz sodu:

Wodorotlenki i ich nazewnictwo

Zarówno sód jak i grupa wodorotlenowa mają wartościowość jedną, a zatem posiadają jedno wolne wiązanie, którym mogą się ze sobą połączyć tworząc wodorotlenek NaOH:

Wodorotlenki i ich nazewnictwo
Wodorotlenek ten nazwiemy wodorotlenkiem sodu.

Sód w związkach przyjmuje tylko wartościowość I, co powoduje, że nie potrzeba w nawiasie dopisywać wartościowości. Kolejnym przykładem może być wodorotlenek żelaza dwuwartościowego (żelazo przyjmuje wartościowości: II, III):

Wodorotlenki i ich nazewnictwo
Wodorotlenki i ich nazewnictwoWodorotlenek ten nazwiemy wodorotlenkiem żelaza (II). Zauważmy, że liczba grup wodorotlenowych równa jest wartościowości.

Innymi przykładami wodorotlenków mogą być:
Ba(OH)2 – wodorotlenek baru
Mn(OH)4 – wodorotlenek manganu (IV)
Al(OH)3 – wodorotlenek glinu
NH4OH – wodorotlenek amonu

Wodorotlenki i ich nazewnictwo Wasze opinie

6-3 =