Eszkola

Iloczyny rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych związków w wodzie w temperaturze pokojowej

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W danej temperaturze iloczyn stężen jonów w nasyconym roztworze elektrolitu jest wielkością stałą, którą nazywa się iloczynem rozpuszczalności.
Rozpuszczalność elektrolitu trudno rozpuszczalengo zależy od temperatury (na ogół wzrasta wraz ze wzrostem temperartury), dodatku jonu wspólnego (maleje po dodaniu jonu wspólnego, gdyż następuje wówczas przesunięcie równowagi w kierunku tworzenia osadu), obecności soli nie mających jonów wspólnych z osadem (rozpuszczalność wzrasta). Ponadto wpływa na rozpuszczalnośćmają również: kwasowość roztworu, dodatek czynników kompleksujących, możliwość przebiegu reakcji redoks.

Związek Iloczyn rozpuszczalności Związek Iloczyn rozpuszczalności
AgBr 6,3 · 10-13 Hg2Cl2 3,5 · 10-23
AgCl 1,6· 10-10 Hg2I2 1,2 · 10-28
Ag2CrO4 4,1 · 10-12 Hg2(OH)2 1,8 · 10-24
AgI 1,5 · 10-16 HgS 4 · 10-53
AgOH 1,5 · 10-8 Hg2SO4 6,2 · 10-7
Ag2S 5,7 · 10-51 KClO4 1,1 · 10-2
Ag2SO4 7,7 · 10-5 MgC2O4 8,6 · 10-5
Al(OH)3 5 · 10-33 MgNH4PO4 2,5 · 10-13
BaCO3 8 · 10-9 Mg(OH)2 5,5 · 10-12
BaCrO4 2,3 · 10-10 Mn(OH)2 4 · 10-14
BaSo4 1,1 · 10-10 MnS 5,6· 10-16
Bi(OH)3 4,3 · 10-31 Ni(OH)2 1,6 · 10-14
Bi2S3 1,6 · 10-72 NiS (α) 3 · 10-21
CaCO3 4,8 · 10-9 NiS (β)  10-26
Ca(OH)2 3,1 · 10-5 PbCl2 1,7 · 10-5
CaSO4 6,3 · 10-5 PbCrO4 1,8 · 10-14
Cd(OH)2 2,4 · 10-13 PbI2 8,7 · 10-9
CdS 8 · 10-27 Pb(OH)2 10-15
CoS (α) 3,1 · 10-23 PbS 3,6 · 10-28
CoS (β) 1,9 · 10-27 PbSO4 1,6 · 10-8
Cr(OH)3 6,7 · 10-31 Sb(OH)3 4 · 10-42
CuBr 4,1 · 10-8 Sb2S3 10-30
CuCl 1 · 10-6 Sn(OH)2 5 · 10-26
CuI 5 · 10-12 Sn(OH)4 10-56
Cu(OH)2 5,6 · 10-20 SnS 10-28
CuS 4 · 10-38 SrCO3 10-9
Fe(OH)2 4,8 · 10-16 SrCrO4 3,6 · 10-5
Fe(OH)3 3,8 · 10-38 SrSO4 2,8 · 10-7
FeS 3,7 · 10-19 Zn(OH)2 1,3 · 10-17
Fe2S3 10-88 ZnS 1,1 · 10-24
Hg2Br2 5,2 · 10-23

Sn(OH)2
elektrolitu

Opinie - Iloczyny rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych związków w wodzie w temperaturze pokojowej

6×2 =