Eszkola

Wzory na iloczyn rozpuszczalności wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Jeżeli sól o wzorze ogólnym \(AB\) dysocjuje zgodnie z równaniem:

\(AB \rightleftharpoons  A^{n+} + B^{n-}\)

to wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności ma postać:

\(K_{so} = [ A^{n+}] \cdot [ B^{n-}]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(K_{so}\) - iloczyn rozpuszczalności \([-]\)

\([ A^{n+}]\) - stężenie molowe jonów \(A^{n+}\) w nasyconym roztworze soli AB \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\([ B^{n-}]\) - stężenie molowe jonów \(B^{n-}\) w nasyconym roztworze soli AB \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)


Jeżeli sól o wzorze ogólnym \(A_m B_n\) dysocjuje zgodnie z równaniem:

\(A_m B_n \rightleftharpoons  mA^{n+} + nB^{m-}\)

to wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności ma postać:

\(K_{so} = [ A^{n+}]^m \cdot [ B^{m-}]^n\)

Wyjaśnienie symboli:

\(K_{so}\) - iloczyn rozpuszczalności \([-]\)

\([ A^{n+}]^m, \: [ B^{m-}]^n\)  - stężenie molowe jonów \(A^{n+}\) i \(B^{n-}\) w nasyconym roztworze soli AB, podniesione do odpowiednich potęg


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny

Wzory na iloczyn rozpuszczalności - jak stosować w praktyce?

2×6 =

Oprócz - wzór na wzory na iloczyn rozpuszczalności może Ci się przydać