Eszkola

Wzór na równanie Helmholtza-Smoluchowskiego wzór

Wzór na równanie Helmholtza-Smoluchowskiego ma postać:

\(U=\cfrac{1}{\varphi}\cdot \cfrac{\zeta \cdot \varepsilon_r}{\alpha \cdot \eta}\)

gdzie:

\(U\) - szybkość jednostkowa elektroforezy \([\cfrac{m^2}{V\cdot s}]\),

\(\varphi\) - współczynnik układu jednostek - dla układu SI \(\varphi=\cfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\) \([\cfrac{m}{F}]\),

\(\varepsilon_0\) - przenikalność elektryczna próżni \([\cfrac{F}{m}]\),

\(\zeta\) - potencjał elektrokinetyczny cząstki koloidalnej \([V]\),

\(\varepsilon_r\) - względna przenikalność elektryczna fazy rozpraszającej \([\cfrac{F}{m}]\),

\(\eta\) - współczynnik lepkości dynamicznej fazy rozpraszającej \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\),

\(\alpha\) - współczynnik kształtu cząstki koloidalnej \([-]\), \(\alpha=6\pi\) dla cząstek kulistych, natomiast \(\alpha=4\pi\) dla cząstek cylindrycznych.Wzór na równanie Helmholtza-Smoluchowskiego - jak stosować w praktyce?

5+3 =