Eszkola

Wzór na siłę elektromotoryczną ogniwa

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na siłę elektromotoryczną ogniwa zbudowanego z elktrod standardowych ma postać:

\(\text{SEM} = E^o_{ogniwa} = E^o_{katody} - E^o_{anody}\)

Wzór na siłę elektromotoryczną ogniwa zbudowanego z dowolnych elektrod ma postać:

\(\text{SEM} = E_{ogniwa} = E_{katody} - E_{anody}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\text{SEM}, E_{ogniwa}\) - siła elektromotoryczna \([V]\)

\( E_{katody}\) - potencjał katody \([V]\)

\(E_{anody}\) - potencjał anody \([V]\)


Jednostki:

\(V\) - wolt


Równanie Nernsta