Eszkola

Wzór na współczynnik giromagnetyczny

Wzór na współczynnik giromagnetyczny ma postać:

\(\gamma =\frac{\mu }{p}\)

gdzie:

\(\gamma\) - współczynnik giromagnetyczny,

\(\mu\) - jądrowy moment magnetyczny \([\frac{kg\cdot m^2}{s}]\),

\(p\) - spinowy moment pędu \([\frac{kg\cdot m^2}{s}]\).