Eszkola

Wzór na spinowy moment pędu elektronu wzór

Wzór na spinowy moment pędu elektronu ma postać:

\(\sigma =\not{h}\sqrt{s(s+1)}\)

gdzie:

\(\sigma\) - spinowy moment pędu elektronu \([\cfrac{kg\cdot m^2}{s}]\),

\(\not{h}\) -  zredukowana stała Plancka (stała Diraca) \(\not{h}=1,0545919\cdot 10^{-34} [J\cdot s]\),

\(s\) - spinowa liczba kwantowa przyjmuje wartość \(\frac{1}{2}\) lub \(-\frac{1}{2}\).Wzór na spinowy moment pędu elektronu - jak stosować w praktyce?

7×1 =