Eszkola

Liczba wkładek potrzebnych do otrzymania laminatu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Ilość wkładek potrzebnych do otrzymania laminatu można obliczyć ze wzoru:

\(n=\cfrac{\rho_si_oh}{m_{sl}}\)

gdzie:

\(n\) - ilość wkładek \([-]\).

\(\rho_s\) - ciężar własny szkła \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(i_o\) - udział objętościowy szkła w laminacie \(0,12-0,42\) \([-]\),

\(h\) - grubość kształtki \([m]\),

\(m_{sl}\) - ciężar powierzchniowy nośnika \([\cfrac{kg}{m^2}]\).Liczba wkładek potrzebnych do otrzymania laminatu - jak stosować w praktyce?

5-4 =