Eszkola

Wzór na całkowite natężenie promieniowania rozproszonego w układzie koloidalnym wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Wzór na całkowite natężenie promieniowania rozproszonego w układzie koloidalnym wyraża się wzorem:

\(I_t=I_0K\dfrac{nv^2}{\lambda^4}\)

gdzie:

\(I_t\) - natężenie promieniowania rozproszonego w układzie koloidalnym \([\dfrac{W}{m^2}]\),

\(I_0\) - natężenie promieniowania padającego \([\dfrac{W}{m^2}]\),

\(n\) - liczba cząstek koloidalnych \([-]\),

\(K\) - stała \([\dfrac{1}{nm^2}]\),

\(v\) - objętość cząstki \([nm^3]\),

\(\lambda\) - długość fali padającego promieniowania \([nm]\).Wzór na całkowite natężenie promieniowania rozproszonego w układzie koloidalnym - jak stosować w praktyce?

9+7 =