Eszkola

Długość fali obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie. Oblicz długość fali o okresie \(3[s]\), która rozchodzi się z prędkością \(30[\frac{m}{min}]\).

Dane:

\(T=3[s]\) - okres,
\(v=30[\frac{m}{min}]=30[\frac{m}{60s}]=0.5[\frac{m}{s}]\) - prędkość rozchodzenia fali,

\(\lambda=?\) - długość fali

Rozwiązanie:

Długość fali jest powiązana z prędkością propagacji wzorem:

\(v=\frac{\lambda}{T}\), skąd:

\(\lambda=v\cdot T\),
Podstawiając dane zadania otrzymamy:

\(\lambda=0.5\cdot 3=1.5[m]\)

Jak obliczyć długość fali - wyniki

3+2 =