Eszkola

Wzór na równanie Plancka-Hendersona wzór

Równanie Plancka-Hendersona - wzór

Równanie Plancka-Hendersona ma postać:

\(E_d\approx -\frac{RT}{F} \sum \dfrac{t_i}{z_i}\ln\cfrac{a_{iI}}{a_{iII}}\)

gdzie:

\(E_d\) - potencjał dyfuzyjny \([\frac{J}{C}]\),

\(t_i\) - liczba przenoszenia jonów rodzaju \(i\) \([-]\),

\(z_i\) - wartościowość jonów \([-]\),

\(a_{iI}\) i \(a_{iII}\) - aktywności jonów \(i\) po stronie \(I\) lub \(II\) styku \([-]\),

\(R\) - stała gazowa, \(R=8,3144621(75) [\frac{J}{mol\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\),

\(F\) - stała Faradaya, \(F= 9,64853365(21)\cdot 10^4 [\frac{C}{mol}]\).

Wzór na równanie Plancka-Hendersona - jak stosować w praktyce?

5×3 =