Eszkola

Stała Faradaya – definicja i wzór wzór

Stała Faradaya – stała fizyczna, która oznacza ładunek elektryczny jednego mola elektronów. Wzór na stałą ma postać:

\(F = N_A \cdot e\)

gdzie NA to liczba Avogadro (liczba atomów/cząsteczek zawartych w 1 molu tej materii) równa 6,02*1023 mol-1 ,e określa ładunek elektronu (ładunek elementarny równy jest 1,602176634*10−19 C). Z podanych wartości wynika, że wartość stałej Faradaya jest równa 9,648533289(59)*104 C/mol.

Stała Faradaya – definicja i wzór - jak stosować w praktyce?

3×2 =

Oprócz - wzór na stała faradaya – definicja i wzór może Ci się przydać