Eszkola

Wzór na ilość ładunków elementarnych niesionych przez pylinkę wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ilość ładunków elementarnych niesionych przez pylinkę ma postać:

\(ne=E_x\left(1+2\cfrac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2}\right)\cdot\cfrac{d^2}{4}\)

gdzie:

\(n\) - ilość ładunków elementarnych niesionych przez pojedynczą cząstkę pyłu \([-]\),

\(e\) - ładunek elementarny \([C]\),

\(E_x\) - natężenie pola elektrycznego w odległości x od elektrody koronowej \([\cfrac{N}{C}]\),

\(\varepsilon\) - stała dielektryczna \([-]\),

\(d\) - średnica (lub średnica zastępcza) pylinki \([m]\).Wzór na ilość ładunków elementarnych niesionych przez pylinkę - jak stosować w praktyce?

5-2 =