Eszkola

Model Iidy, Uedy i Mority - wzór wzór

Model Iidy, Uedy i Mority wyrażony jest wzorem:

\(\eta=\left(\eta_1X_1+\eta_2X_2\right)\left\{2\left[1+\cfrac{X_1X_2\left(\sqrt{m_1}-\sqrt{m_2}\right)^2}{\left(X_1\sqrt{m_1}+X_2\sqrt{m_2}\right)^2}\right]^{\frac{1}{2}}-1-\cfrac{5X_1X_2\left(d_1-d_2\right)^2}{X_1d_1^2+X_2d_2^2}-\Delta\right\}\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość roztworu \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_1\),\(\eta_2\) - lepkość stopów \([Pa\cdot s]\),

\(X_1\), \(X_2\) - stężenie składników w ułamkach molowych \([\cfrac{mol}{m^3}]\),

\(d_1\), \(d_2\) - promienie jonowe Paulinga [Å],

\(m_1\), \(m_2\) - masy atomowe \([u]\),

\(\Delta \) - stała obliczana ze wzoru: \(\Delta=0,12\cfrac{\Delta H_m}{RT}\), gdzie:

\(\Delta H_m\) - entalpia tworzenia \([\cfrac{kJ}{mol}]\),

\(R\) - stała gazowa \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\).

Wyjaśnienie jednostek:

[Å] - angstrem,

\([u]\) - unit.Model Iidy, Uedy i Mority - wzór - jak stosować w praktyce?

9+3 =