Eszkola

Wzór na lepkość roztworów wieloskładnikowych wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na lepkość roztworów wieloskładnikowych ma postać:

\(\eta=A\exp\left(\cfrac{G^*}{RT}\right)\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość roztworów wieloskładnikowych \([Pa\cdot s]\),

\(A\) - stała obliczana ze wzoru: \(A=\cfrac{hN\rho}{M}\),

\(h\) - stała Plancka \([J\cdot s]\),

\(N\) - liczba Avogadro \([\cfrac{1}{mol}]\),

\(\rho\) - gęstość stopów \([\cfrac{g}{cm^3}]\),

\(M\) - masa atomowa składników stopu \([u]\),

\(G^*\) - energia aktywacji Gibbsa \([\cfrac{kJ}{mol}]\),

\(R\) - stała gazowa \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\).

Wyjaśnienie jednostek:

\([u]\) - unit.


Wzór na lepkość roztworów wieloskładnikowych - jak stosować w praktyce?

7-3 =