Eszkola

Wzór na lepkość dynamiczną dla niezbyt stężonych zawiesin ciała stałego w cieczy wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na lepkość dynamiczną dla niezbyt stężonych zawiesin ciała stałego w cieczy ma postać:

\(\eta_{Ls}=\eta_{L}\left(1+4,5\varphi\right)\)

gdzie:

\(\eta_{Ls}\) - lepkość dynamiczna dla niezbyt stężonych zawiesin ciała stałego w cieczy \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_L\) - lepkość cieczy \([Pa\cdot s]\),

\(\varphi\) - udział objętościowy ciała stałego w zawiesinie;

Powyższy wzór można stosować, gdy \(\varphi<0,4\).Wzór na lepkość dynamiczną dla niezbyt stężonych zawiesin ciała stałego w cieczy - jak stosować w praktyce?

8+4 =

Oprócz - wzór na lepkość dynamiczną dla niezbyt stężonych zawiesin ciała stałego w cieczy może Ci się przydać