Eszkola

Wzór na lepkość dla suspensji cząstek stałych w wodzie wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na lepkość dla suspensji cząstek stałych w wodzie ma postać:

\(\eta=\eta_w\cfrac{1}{1-r^{\frac{1}{3}}}\)

gdzi:

\(\eta\) - lepkość dla suspensji cząstek stałych w wodzie \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_w\) - lepkość wody \([Pa\cdot s]\),

\(r\) - udział objętościowy ciała stałego w zawiesinie (0÷0,075) \([-]\).Wzór na lepkość dla suspensji cząstek stałych w wodzie - jak stosować w praktyce?

9-3 =