Eszkola

Wzór na lepkość krytyczną mieszaniny wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na lepkość krytyczną mieszaniny ma postać:

\(\eta_{krm}=\sum\limits_{i=1}^{i=n}r_i\eta_{kri}\)

gdzie:

\(\eta_{krm}\) - lepkość krytyczna mieszaniny \([Pa\cdot s]\),

\(r_i\) - udział objętościowy \(i\)-tego składnika \([-]\),

\(\eta_{kri}\) - lepkość krytyczna \(i\)-tego składnika \([Pa\cdot s]\)

\(n\) - liczba składników \([-]\).Wzór na lepkość krytyczną mieszaniny - jak stosować w praktyce?

5×6 =