Eszkola

Wzór na wilgotność względną powietrza wzór

Wzór na wilgotność względną powietrza ma postać:

\(\varphi=\left(\cfrac{\rho_A}{\rho_{Amax}}\right)_T\)

gdzie:

\(\varphi\) - wilgotność względna powietrza \([-]\),

\(\rho_A\) - objętościowa wilgotność bezwzględna rzeczywista \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_{Amax}\) - maksymalna objętościowa wilgotność bezwzględna w tej samej temperaturze \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\).Wzór na wilgotność względną powietrza - jak stosować w praktyce?

6+5 =