Eszkola

Wzór na wilgotność względną powietrza (metoda punktu rosy)

Wzór na wilgotność względną powietrza (metoda punktu rosy) ma postać:

\(\varphi=\cfrac{p_{Ar}}{p_{As}}\)

gdzie:

\(\varphi\) - wilgotność względna powietrza \([-]\),

\(p_{Ar}\) - prężność cząstkowa pary nasyconej w temperaturze punktu rosy \([Pa]\),

\(p_{As}\) - prężność cząstkowa pary nasyconej w temperaturze gazu \([Pa]\).