Eszkola

Wzór na stałą psychrometryczną

Wzór na stałą psychrometryczną ma postać:

\(A=10^{-5}\left(65+\cfrac{6,75}{u}\right)\)

gdzie:

\(A\) - stała psychrometryczna \([-]\),

\(u\) - prędkość przepływu \([\cfrac{m}{s}]\).