Eszkola

Wzór na stosunek psychrometryczny wzór

Stosunek psychrometryczny - wzór

Stosunek psychrometryczny wyrażony jest wzorem:

\(c_H=\cfrac{\alpha}{k_y}\)

gdzie:

\(c_H\) - ciepło właściwe wilgoci \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(k_y\) - współczynnik wnikania masy \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\).Wzór na stosunek psychrometryczny - jak stosować w praktyce?

7-3 =