Eszkola

Wzór na wysokość jednostki wnikania masy dla fazy ciekłej wzór

Wzór na wysokość jednostki wnikania masy dla fazy ciekłej ma postać:

\(H_L=\cfrac{L}{k_xaS}\)

gdzie:

\(H_L\) - wysokość jednostki wnikania masy dla fazy ciekłej \([m]\),

\(L\) - natężenie przepływu cieczy \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(k_x\) - współczynnik wnikania masy dla błonki ciekłej \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(a\) - powierzchnia jednostki objętości wypełnienia \([\cfrac{m^2}{m^3}]\),

\(S\) - poprzeczny przekrój kolumny \([m^2]\).Wzór na wysokość jednostki wnikania masy dla fazy ciekłej - jak stosować w praktyce?

1×7 =