Eszkola

Wzór na wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej wzór

Wzór na wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej ma postać: 

\(H_G=\cfrac{G}{k_yaS}\)

gdzie:

\(H_G\) - wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej \([m]\),

\(G\) - natężenie przepływu pary \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(k_y\) - współczynnik wnikania masy dla błonki parowej \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(a\) - powierzchnia jednostki objętości wypełnienia \([\cfrac{m^2}{m^3}]\),

\(S\) - poprzeczny przekrój kolumny \([m^2]\).Wzór na wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej - jak stosować w praktyce?

2×6 =