Eszkola

Wzór na objętościowe natężenie przepływu przez kapilarę wzór

Wzór na objętościowe natężenie przepływu przez kapilarę ma postać:

\(Q=\cfrac{m}{\rho t}=\cfrac{Ku\Delta x}{\rho\Delta y}\)

gdzie:

\(Q\) - objętościowe natężenie przepływu przez kapilarę \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(m\) - masa wypływającego czynnika z kapilary pod stałym ciśnieniem \([kg]\),

\(\rho\) - gęstość przepływającego czynnika \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(t\) - czas wypływu badanego czynnika z kapilary \([s]\),

\(K\) - współczynnik cechowania \([\cfrac{kg}{m}]\),

\(u\) - prędkość ruchu taśmy przyrządu rejestracyjnego \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\Delta x\) - rzut odcinka prostej na oś x \([m]\),

\(\Delta y\) - rzut odcinka prostej na oś y \([m]\).


 

Wzór na objętościowe natężenie przepływu przez kapilarę - jak stosować w praktyce?

7×7 =