Eszkola

Wzór na masę wypływającego czynnika z kapilary pod stałym ciśnieniem wzór

Wzór na masę wypływającego czynnika z kapilary pod stałym ciśnieniem ma postać:

\(m=K\Delta x\) 

\(m\) - masa wypływającego czynnika z kapilary pod stałym ciśnieniem \([kg]\),

\(K\) - współczynnik cechowania \([\cfrac{kg}{m}]\),

\(\Delta x\) - rzut odcinka prostej na oś x \([m]\).Wzór na masę wypływającego czynnika z kapilary pod stałym ciśnieniem - jak stosować w praktyce?

7+4 =