Eszkola

Wzór na średnicę hydrauliczną skrubera

Wzór na średnicę hydrauliczną skrubera ma postać:

\(d_e=\cfrac{4V_{sw}}{F}\)

gdzie:

\(d_e\) - średnica hydrauliczna skrubera \([m]\),

\(V_{sw}\) - objętość wolna w wypełnieniu \([m^3]\),

\(F\) - powierzchnia wypełnienia \([m^2]\).