Eszkola

Wzór na objętość wolną w wypełnieniu skrubera

Wzór na objętość wolną w wypełnieniu skrubera ma postać:

\(V_{sw}=f_{sw}h\)

gdzie:

\(V_{sw}\) - objętość wolna w wypełnieniu skrubera \([m^3]\),

\(f_{sw}\) - średni przekrój swobodny (przekrój bez wypełnienia) \([m^2]\),

\(h\) - wysokość warstwy wypełnienia \([m]\).