Eszkola

Wzór na opór cieplny dla warstwy materiału jednorodnej cieplnie wzór

Wzór na opór cieplny dla warstwy materiału jednorodnej cieplnie ma postać:

\(R=\cfrac{d}{\lambda}\)

gdzie:

\(R\) - opór cieplny dla warstwy materiału jednorodnej cieplnie \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(d\) - grubość warstwy materiału w elemencie \([m]\),

\(\lambda\) - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\).Wzór na opór cieplny dla warstwy materiału jednorodnej cieplnie - jak stosować w praktyce?

8-2 =