Eszkola

Wzór na powierzchnię składu paliwa stałego wzór

Wzór na powierzchnię składu paliwa stałego ma postać:

\(A=\cfrac{B\cdot (1+a)}{\rho_p\cdot h}\)

gdzie:

\(A\) - powierzchnia składu paliwa stałego \([m^2]\),

\(B\) - ilość magazynowanego paliwa \([kg]\),

\(a\) - dodatek na komunikację (a=0,15÷0,25) \([-]\),

\(\rho_p\) - gęstość nasypowa magazynowanego paliwa \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(h\) - wysokość warstwy magazynowanego paliwa, która zależy od rodzaju paliwa \([m]\).Wzór na powierzchnię składu paliwa stałego - jak stosować w praktyce?

2+7 =