Eszkola

Wzór na ilość ciepła niezbędną do pokrycia potrzeb ogrzewczych budynku wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ilość ciepła niezbędną do pokrycia potrzeb ogrzewczych budynku ma postać:

\(Q_{H,nd,n}=Q_{H,ht}-\eta_{H,gn}\cdot Q_{H,gn}\)

gdzie:

\(Q_{H,nd,n}\) - ilość ciepła niezbędna do pokrycia potrzeb ogrzewczych budynku \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\),

\(Q_{H,ht}\) - straty ciepła przez przenikanie i wentylację w okresie miesięcznym \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\),

\(\eta_{H,gn}\) - współczynnik efektywnego wykorzystania zysków w trybie ogrzewania \([-]\),

\(Q_{H,gn}\) - zyski ciepła wewnętrznego oraz od słońca w okresie miesięcznym \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\).Wzór na ilość ciepła niezbędną do pokrycia potrzeb ogrzewczych budynku - jak stosować w praktyce?

2+7 =