Eszkola

Wzór na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię do oświetlenia wbudowanego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię do oświetlenia wbudowanego ma postać:

\(EP_L=\cfrac{2,7\cdot P_N\cdot t_o}{1000}\)

gdzie:

\(EP_L\) - jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię do oświetlenia wbudowanego \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot rok}]\),

\(P_N\) - moc elektryczna referencyjna \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(t_o\) - czas użytkowania oświetlenia \([\cfrac{h}{rok}]\).Wzór na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię do oświetlenia wbudowanego - jak stosować w praktyce?

7-1 =