Eszkola

Wzór na wielokrotność recyrkulacji wzór

Wzór na wielokrotność recyrkulacji ma postać:

\(a=\cfrac{w_L'}{w_L}\)

gdzie:

\(a\) - wielokrotność recyrkulacji \([-]\),

\(w_L'\) - masowa prędkość przepływającego absorbentu przez aparat \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(w_L\) - masowa prędkość świeżego absorbentu przepływającego po raz pierwszy \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\).Wzór na wielokrotność recyrkulacji - jak stosować w praktyce?

8+2 =