Eszkola

Wzór na opór przejmowania ciepła wzór

Wzór na opór przejmowania ciepła ma postać:

- na wewnętrznej powierzchni przegrody

\(R_{si}=\cfrac{1}{h_i}\)

- na zewnętrznej powierzchni przegrody 

\(R_{se}=\cfrac{1}{h_e}\)

gdzie:

\(R_{si}\) -  opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(R_{se}\) - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(h_i\) - współczynnik przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(h_e\) - współczynnik przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\).Wzór na opór przejmowania ciepła - jak stosować w praktyce?

2+4 =