Eszkola

Wzór na liczbę Frouda wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Liczba Frouda wyrażona jest wzorem:

\(Fr=\cfrac{w^2}{gl}\)

gdzie:

\(Fr\) - liczba Frouda \([-]\),

\(w\) - prędkość liniowa przepływu \([\cfrac{m}{s}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(l\) - długość \([m]\).Wzór na liczbę Frouda - jak stosować w praktyce?

1×2 =