Eszkola

Wzór na liczbę Strouhala

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Liczba Strouhala wyrażona jest wzorem:

\(S=\cfrac{\tau w}{l}\)

gdzie:

\(S\) - liczba Strouhala \([-]\),

\(\tau\) - czas przepływu \([s]\),

\(w\) - prędkość liniowa przepływu \([\cfrac{m}{s}]\),

\(l\) - długość \([m]\).