Eszkola

Wzór na prędkość przepływu skroplin w zwężce wzór

Wzór na prędkość przepływu skroplin w zwężce  ma postać:

\(v_s=1,41\varepsilon\varphi\sqrt{\cfrac{\Delta p}{\rho}}\)

gdzie:

\(v_s\) - prędkość przepływu skroplin w zwężce \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\varepsilon\) - współczynnik przewężenia strugi, (przy ostrej krawędzi na wejściu \(\varepsilon=0,62\div 0,64\), a \(\varepsilon=1\) przy krawędzi zaokrąglonej) \([-]\),

\(\varphi\) - współczynnik prędkości \([-]\),

\(\rho\) - gęstość skroplin \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\Delta p\) - spadek ciśnienia na zwężce \([\cfrac{N}{m^2}]\).


Wzór na prędkość przepływu skroplin w zwężce - jak stosować w praktyce?

1+8 =