Eszkola

Wzór na kryterium określające stopień oddzielania kropel cieczy w polu działania wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na kryterium określające stopień oddzielania kropel cieczy w polu działania ma postać:

\(K=Dv^2\cfrac{\rho_c-\rho_p}{\rho_p\upsilon_p^2}\)

gdzie:

\(K\) - Kryterium określające stopień oddzielania kropel cieczy w polu działania sił odśrodkowych \([-]\),

\(D\) - średnica cyklonu \([m]\),

\(v\) - prędkość styczna oparów w separatorze \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\rho_c\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_p\) - gęstość oparów \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\upsilon_p\) - kinematyczna lepkość oparów \([\cfrac{m^2}{s}]\).
Wzór na kryterium określające stopień oddzielania kropel cieczy w polu działania - jak stosować w praktyce?

8-1 =