Eszkola

Wzór na miesięczne straty ciepła na wentylację wzór

Wzór na miesięczne straty ciepła na wentylację ma postać:

\(Q_{ve}=H_{ve}\cdot\left(\Theta_{int,H}-\Theta_e\right)\cdot t_M\cdot 10^{-3}\)

gdzie:

\(Q_{ve}\) -miesięczne straty ciepła na wentylację \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\),

\(H_{ve}\) - współczynnik strat mocy cieplnej na wentylację \([\cfrac{W}{K}]\),

\(\Theta_{int,H}\) - temperatura wewnętrzna dla okresu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym przyjmowana zgodnie z wymaganiami \([^oC]\),

\(\Theta_e\) - średnia temperatura powierzchni zewnętrznej w analizowanym okresie miesięcznym wg danych dla najbliższej stacji meteorologicznej \([^oC]\),

\(t_M\) - liczba godzin w miesiącu \([h]\).

Wzór na miesięczne straty ciepła na wentylację - jak stosować w praktyce?

9-4 =