Eszkola

Wzór na miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne wzór

Wzór na miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne ma postać:

\(Q_{tr}=H_{tr}\cdot\left(\Theta_{int,H}+\Theta_e\right)\cdot t_M\cdot 10^{-3}\)

gdzie:

\(Q_{tr}\) - miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\),

\(H_{tr}\) - współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne \([\cfrac{W}{K}]\),

\(\Theta_{int,H}\) - temperatura wewnętrzna dla okresu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym przyjmowana zgodnie z wymaganiami \([^oC]\),

\(\Theta_e\) - średnia temperatura powierzchni zewnętrznej w analizowanym okresie miesięcznym wg danych dla najbliższej stacji meteorologicznej \([^oC]\),

\(t_M\) - liczba godzin w miesiącu \([h]\).

Wzór na miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne - jak stosować w praktyce?

9-2 =

Oprócz - wzór na miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne może Ci się przydać