Eszkola

Wzór na współczynnik przenikania ciepła przegrody budowlanej wzór

Wzór na współczynnik przenikania ciepła przegrody budowlanej ma postać:

\(U=\cfrac{1}{R_{si}+R+R_{se}}=\cfrac{1}{R_T}\)

gdzie:

\(U\) - współczynnik przenikania ciepła przegrody budowlanej \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(R_{si}\), \(R_{se}\) - opory przejmowania ciepła napływu i odpływu \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(R\) - opór cieplny przewodzenia przegrody \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(R_T\) - opór cieplny całkowity przegrody budowlanej \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\).Wzór na współczynnik przenikania ciepła przegrody budowlanej - jak stosować w praktyce?

3×1 =