Eszkola

Wzór na współczynnik przenikania ciepła dla przypadku skraplania pary grzejnej z jednej strony, z drugiej - wrzenia cieczy wzór

Wzór na współczynnik przenikania ciepła dla przypadku skraplania pary grzejnej z jednej strony, z drugiej - wrzenia cieczy ma postać:

\(k=2585\left[1+\cfrac{2,5}{L}\right]\cfrac{d^{0,57}w^{\frac{1,08}{L}}}{\eta^{0,25}\Delta t ^{0,1}}\)

gdzie:

\(k\) - współczynnik przenikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(L\) - długość rury \([m]\),

\(w\) - prędkość liniowa \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\eta\) - lepkość \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\),

\(\Delta t\) - różnica temperatur (dla L=3m Δt=12K) \([K]\).Wzór na współczynnik przenikania ciepła dla przypadku skraplania pary grzejnej z jednej strony, z drugiej - wrzenia cieczy - jak stosować w praktyce?

3+5 =

Oprócz - wzór na współczynnik przenikania ciepła dla przypadku skraplania pary grzejnej z jednej strony, z drugiej - wrzenia cieczy może Ci się przydać