Eszkola

Wzór na niezbędną długość taśm promieniujących

Wzór na niezbędną długość taśm promieniujących ma postać:

\(L=\cfrac{\dot Q_{str}}{\dot q}\)

gdzie:

\(L\) - niezbędna długość taśm promieniujących \([m]\),

\(\dot Q_{str}\) - zapotrzebowanie na moc cieplną dostarczoną do ogrzewanego obiektu \([W]\),

\(\dot q\) - liniowa moc cieplna taśmy promieniującej \([\cfrac{W}{m}]\).