Eszkola

Wzór na zapotrzebowanie ciepła na wentylację wzór

Wzór na zapotrzebowanie ciepła na wentylację ma postać:

\(\dot Q_{wo}=\dot V\cdot c_p\cdot \rho\cdot \left(t_i-t_e\right)\)

gdzie:

\(\dot Q_{wo}\) - zapotrzebowanie ciepła na wentylację \([W]\),

\(\dot V\) - strumień objętości powietrza wentylacyjnego \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(c_p\) - ciepło właściwe powietrza \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(\rho\) - gęstość powietrza \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(t_i\) - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu \([^oC]\),

\(t_e\) - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego \([^oC]\).Wzór na zapotrzebowanie ciepła na wentylację - jak stosować w praktyce?

4+9 =