Eszkola

Wzór na straty ciepła w sezonie grzewczym na podgrzanie powietrza wentylacyjnego wzór

Wzór na straty ciepła w sezonie grzewczym na podgrzanie powietrza wentylacyjnego ma postać:

\(Q_v=0,0082\cdot\psi\cdot SD_{23}\)

gdzie:

\(Q_v\) - straty ciepła w sezonie grzewczym na podgrzanie powietrza wentylacyjnego \([\cfrac{kWh}{a}]\),

\(\psi\) - wymagany strumień powietrza usuwanego z budynku \([\cfrac{m^3}{h}]\),

\(SD_{23}\) - liczba stopniodni okresu ogrzewania odpowiednia do obliczenia strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego (przy ti=23oC) \([\cfrac{Kd}{a}]\).

Wzór na straty ciepła w sezonie grzewczym na podgrzanie powietrza wentylacyjnego - jak stosować w praktyce?

6+7 =

Oprócz - wzór na straty ciepła w sezonie grzewczym na podgrzanie powietrza wentylacyjnego może Ci się przydać