Eszkola

Wzór na straty ciepła do gruntu wzór

Wzór na straty ciepła do gruntu ma postać:

\(Q_g(m)=0,024\left\{L_s\left(T_{ij}-T_o\right)+L_pT_acos\left[\cfrac{\pi(n-1-\beta)}{6}\right]\right\}\cdot L_d(m)\)

gdzie:

\(Q_g(m)\) - straty ciepła do gruntu \([\cfrac{kW\cdot h}{miesiąc}]\),

\(L_s\) - współczynnik sprzężenia stałych w czasie strat ciepła do gruntu \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(L_p\) - współczynnik sprzężenia periodycznego strat ciepła do gruntu \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(L_d(m)\) - liczba dni w miesiącu m-tym \([-]\),

\(T_{ij}\) - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego w j-tej strefie budynku \([^oC]\),

\(T_o\) - średnia temperatura powietrza zewnętrznego w roku \([^oC]\),

\(T_a\) - amplituda roczna temperatury powietrza zewnętrznego \([^oc]\),

\(n\) - kolejny numer m-tego miesiąca w roku \([-]\),

\(\beta\) - parametr zależny od rodzaju podłogi np. β=2 dla podłogi na gruncie z izolacją pionową,  β=1 dla pozostałych przypadków \([-]\).Wzór na straty ciepła do gruntu - jak stosować w praktyce?

5×4 =