Eszkola

Wzór na straty ciepła k-tej przegrody zewnętrznej wzór

Wzór na straty ciepła k-tej przegrody zewnętrznej ma postać:

\(Q_k(m)=86400 U_kA_k\left[T_{ij}-T_e(m)\right]Ld(m)\)   \([\cfrac{J}{miesiąc}]\),

lub

\(Q_k(m)=0,024U_kA_k\left[T_{ij}-T_e(m)\right]Ld(m)\)   \([\cfrac{kW\cdot h}{miesiąc}]\)

gdzie:

\(U_k\) - współczynnik przenikania ciepła k-tej przegrody zewnętrznej (z uwzględnieniem mostków termicznych) \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(A_k\) - pole powierzchni k-tej przegrody zewnętrznej (w osiach) \([m^2]\),

\(T_{ij}\) - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego w j-tej strefie budynku \([^oC]\),

\(T_e(m)\) - średnia wieloletnia temperatura powietrza zewnętrznego  w miesiącu m-tym \([^oC]\),

\(Ld(m)\) - liczba dni w miesiącu m-tym \([-]\).Wzór na straty ciepła k-tej przegrody zewnętrznej - jak stosować w praktyce?

6×1 =