Eszkola

Wzór na straty rozproszenia wzór

Wzór na straty rozproszenia ma postać:

\(S_r=100-\eta_k-\left(S_{pop}+S_{ps}+S_ż+S_n+S_u+S_k+S_o\right)\)

gdzie:

\(S_r\) - straty rozproszenia,

\(\eta_k\) - sprawność kotła,

\(S_{pop}\) - strata popielnikowa,

\(S_{ps}\) - strata przesypu,

\(S_ż\) - strata w żużlu,

\(S_n\) - strata na skutek niezupełnego spalania,

\(S_u\) - strata w koksiku lotnym i sadzy,

\(S_k\) - strata kominowa,

\(S_o\) - strata odsalania i odmulania.Wzór na straty rozproszenia - jak stosować w praktyce?

7-4 =