Eszkola

Wzór na stratę energii cieplnej dla pojedynczego odcinka obliczeniowego wzór

Wzór na stratę energii cieplnej dla pojedynczego odcinka obliczeniowego ma postać:

\(Q_i=\pi D_{zi}\cdot l_i\cdot K_i\cdot \Delta t_{obli}\cdot (1-\eta_i)\)

gdzie:

\(Q_i\) - strata energii cieplnej dla pojedynczego odcinka obliczeniowego \([W]\),

\(D_{zi}\) - średnica zewnętrzna \(i\)-tego odcinka przewodu \([m]\),

\(l_i\) - długość \(i\)-tego odcinka przewodu \([m]\),

\(K_i\) - współczynnik przenikania ciepła dla \(i\)-tego odcinka \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\Delta t_{obli}\) - obliczeniowa różnica temperatury na odcinku \(i\)-tym \([K]\),

\(\eta_i\) - współczynnik sprawności izolacji przewodu (dla przewodu izolowanego η=0,7÷0,9, dla nieizolowanego η=0) \([-]\).Wzór na stratę energii cieplnej dla pojedynczego odcinka obliczeniowego - jak stosować w praktyce?

5-1 =