Eszkola

Wzór na współczynnik sprawności regulacji systemu ogrzewania wzór

Wzór na współczynnik sprawności regulacji systemu ogrzewania ma postać:

\(\eta_r=1-\left(1-\eta_{co}\right)2\sqrt{GLR}\)

gdzie:

\(\eta_r\) - współczynnik sprawności regulacji systemu ogrzewania \([-]\),

\(\eta_{co}\) - teoretyczny współczynnik regulacji (wartości ekstremalne wynoszą: \(\eta_{co}=0,75\) dla systemów z centralnym systemem regulacji bez zaworów termostatycznych, \(\eta_{co}=0,99\) dla systemów grzejników z termostatami o bardzo małej bezwładności cieplnej) \([-]\),

\(GLR\) - sezonowy stosunek zysków ciepła odniesiony do sumy strat ciepła budynku \([-]\).


 

Wzór na współczynnik sprawności regulacji systemu ogrzewania - jak stosować w praktyce?

7+9 =